Nieuwe waarschuwingskaarten

13-02-2022

Via onze Facebook pagina waren de nieuwe kaarten al te zien, maar vanaf nu zullen deze kaarten ook in gebruik worden genomen op onze website! Wij willen de mensen bedanken voor hun mening en hebben de kleine aanpassingen nog in meegenomen om een mooi en duidelijk waarschuwingskaartje te ontwikkelen voor onze volgers.

Wat is er allemaal veranderd?
De 'kans op' en 'intensiteit' tabellen zijn eruit gehaald, omdat deze soms wat verwarring gaf. Hier is 1 tabel per weerfenomeen voor teruggekomen die laat zien hoe hoog de risico is en wordt dan weergegeven op de kaart van Nederland. De legenda is onder de criteria daarbij toegepast om een duidelijk beeld te geven wat de symbolen en criteria betekenen. De oude legenda is uit de kaart gehaald om het overzichtelijk te maken. Op de Nederlandse kaart werden alleen lijnen weergegeven. In de nieuwe worden de gebieden ingekleurd om een beter overzicht te geven welke gebieden gewaarschuwd zijn.

Onze waarschuwingen zijn terug te zien onder het kopje PROGNOSE.

Aantal bezoekers nu