Wateroverlast

24-09-2018

Wateroverlast komt steeds vaker voor in ons land. Dit komt door de verandering in het klimaat: de zomers worden warmer, waardoor de zee meer vocht condenseert. Gevolgen zijn dan stevige regenbuien waarbij er in korte tijd veel neerslag valt. De rioleringen in ons land werken niet overal effectief waardoor straten gemakkelijk blank komen te staan. Het is geen probleem als er een beetje water ligt, maar ligt het pijl enkele centimeters hoog dan kan dit gevolgen hebben.

Rijden tijdens wateroverlast

Hoeveel water kan mijn voertuig aan?
Dit hangt veel vanaf hoe groot en hoog uw voertuig is. De meeste auto's kunnen slechts door 6 cm water rijden, omdat het water dan al tegen de onderkant van de auto aan zit. Hoe hoger het water des de gevaarlijker het wordt. Uw auto kan gaan drijven, doordat de auto geen grip meer heeft op de weg. Dit is net zo gevaarlijk als Aquaplaning.

Ook kan er water in de in- en uitlaat van uw motor terecht komen. De motor van de auto heeft liever lucht dan water. Wanneer de motor een slok water binnen krijgt is het in de meeste gevallen einde verhaal (Total loss) of het wordt een dure reparatie.

Wat te doen bij wateroverlast
Rij voorzichtig door het water in zijn versnelling 1 of 2. Dit voorkomt boeggolven. Deze golven zijn zeer risicovol voor de motor, voornamelijk bij auto's die een 2 wiel aangedreven motor hebben: bij deze auto's zit het luchtinlaatsysteem lager dan bij een 4 wiel aangedreven motor.

Bij wateroverlast in woonwijken wees alert op putten die in de weg zitten! Als het water zeer troebel is probeer geen gok te wagen om alsnog doorheen te rijden. Door de vele druk in het riool kunnen er putdeksels omhoog komen. De put ligt dan open, waardoor u gemakkelijk vast komt te zitten.

Uw auto staat geparkeerd en staat vol met water
Iets waar iedereen niet blij van wordt. Als uw stilstaande auto langdurig (een uur of langer) in diep water staat, is het de moeite waard om een ​​monteur bij te halen om er naar te kijken, voordat u de auto probeert te starten. Als u een beetje weet over motoren en de juiste gereedschappen hebt, verwijder dan de bougies (of injectors) en draai de motor open om het water uit de cilinders te laten lopen voordat u de motor start, maar in ergste gevallen is het einde verhaal.

Wateroverlast in de straat.
Wateroverlast in de straat.

Wateroverlast in uw tuin
Wateroverlast kan niet alleen op straat optreden, ook in de tuinen kan er een laag water komen te staan. Dit komt door verschillende oorzaken: de tuinen zijn compleet bestraat, waardoor het water niet snel in de grond opgenomen kan worden of de tuin loopt niet goed af, waardoor het water blijft staan. Kleigrond is ook 1 van de oorzaken waardoor het water niet snel opgenomen kan worden in de grond. Dit komt doordat klei een zeer dichte grondsoort is, hierdoor kan er moeilijk water tussen door sijpelen.

Tips om het overtollige water te bestrijden in uw tuin.

  • Wanneer u een tuin aanlegt, kijk goed naar de verhouding bestraten en tuin. Zorg voor een grasveld en zorg ervoor dat er borders zijn, waar het water gemakkelijk opgenomen kan worden. Wat ook raadzaam is om de tuin van hoog naar laag te laten aflopen, hierdoor verplaatst het water naar het laagste gedeelte van uw tuin.
  • Het kan zijn dat onder uw tuin een laag klei aanwezig is. Probeer dan een drainage aan te leggen, zodat het water weg kan lopen. Dit kan door diepe gaten te boren in de grond. Let op! De gaten moeten de klei laag doorbreken, anders dient het alleen als opvang cilinders. Na het boren vult u deze op met grote kiezels of keien (afhankelijk van de diameter van het gat). Als u kleine kiezels gebruikt, dan wordt de dichtheid weer te groot en kan het water moeizaam tussen door sijpelen.
  • Wees zuinig met het regenwater en laat die opvangen door middel van een regenton. Op deze manier hoeft het riool het water vanaf uw dak niet op te vangen en scheelt het weer liters water om te verwerken.

Deze tips zijn slechts verbeteringen en zorgen ervoor dat er niet snel wateroverlast kan optreden in uw tuin.

Aantal bezoekers nu