Het weer met Matthijs

Het Weer Met Matthijs is een onderdeel dat binnen Art of Thunders geïmplementeerd is en beheerd wordt door teamlid Matthijs Kassies. Hij had eerst een zelfstandige site, maar wegens redenen is besloten om Het Weer Met Matthijs binnen AoT te plaatsen wat duidelijk zijn voordelen bewezen heeft.

Binnen deze Het Weer Met Matthijs pagina worden er verschillende pagina's gebruikt. Zo worden er verwachtingen opgesteld voor vandaag en daarnaast een uitgebreide verwachting. Mocht het weer gevaarlijk worden, worden er waarschuwingen uitgegeven. Deze waarschuwingen staan los van de waarschuwingen van Art of Thunders zelf.

Als laatste wordt er binnen Het Weer Met Matthijs informatie gegeven over het verkeer zoals de ochtend- en avondspits voor zowel de verwachte drukte op de weg tijdens de spits als de weersomstandigheden tijdens de spitsen. Zo kunt u altijd voorbereid op weg gaan.

Gemaakt door Matthijs Kassies