Uitleg waarschuwingen

Kansen tabellen
Onze tabellen (onweer,sneeuw en waterhozen) zijn gebaseerd op 3 hoofdmodellen. Tijdens de update die elke avond plaats vindt worden de  parameters onder de loep genomen van deze modellen en wordt hieruit een gemiddelde getrokken. De tabellen worden slechts 1 malig per dag ververst. De kansentabellen worden niet vaak gelijktijdig gebruikt. De sneeuwkansentabel wordt alleen in de winter gebruikt, de onweerskansen tabel alleen in de zomer en de waterhozen tabel alleen in het najaar. Op de pagina van deze tabellen staat de periode bij vermeld wanneer de tabel beschikbaar is. De legenda wordt onderaan de kaart weergegeven. Hoe hoger de percentage des de meer kans aanwezig is dat het uitkomt.

Deze kaarten zijn beschikbaar voor zuid, oost, noord, west en midden Nederland (op de waterhozen tabel na).


Onweerskansen tabel


Sneeuwkansen tabel


Waterhozen kans 

Waarschuwingscriteria
Ons systeem is verdeeld in 3 delen: een risico map, een criteria en de verwachting. De criteria laat het verhoogde risico en ook de intensiteit zien van een bepaald weertype. De map laat zien waar de risico aanwezig is op gevaarlijk weer. Onderaan staat de verwachting beschreven. Voordat we een prognose gaan schrijven, bekijken wij de modellen eerst om in te schatten waar en wanneer de meeste kans op gevaarlijk weer aanwezig is. >>Dit betekent dat ook wij het moeten doen van de externe sites en dat de uitkomsten dan ook niet vaak 100% kloppen dan wat wij hebben omschreven. Wij streven erna om onze verwachtingen zo realistisch en nauwkeurig/kloppend te maken om mensen mee te waarschuwen<<

De criteria die hierboven staat, toont de kans en de intensiteit van een bepaald weertype. Zodra wij een waarschuwing gaan uitbrengen wordt er gelet op de onweerskansen, hagelrisico, de kans op zware windstoten, wateroverlast en of er een mogelijkheid is op hoosverschijnselen. Per verschijnsel zijn er 2 balken te zien. De bovenste toont de kans op aan en de onderste de intensiteit (sterkte).

_______________________________________________________________________________________________________________

Waarschuwingsmap 

Hierboven staat een kaart van de Benelux die aantoont waar de kans op onweer aanwezig is of waar de verhoogde risico op een bepaald criteria aanwezig is. De legenda staat links boven in de map.

Kans op onweer
Binnen de groene lijnen bestaat er een kans op onweer. De dunne lijn geeft 15% kans op onweer aan en de dikke 50%

Risico gering
Er is een minimale kans aanwezig op een bepaald weertype of verschijnselen (grote hagel, zware windstoten, wateroverlast of hoosverschijnselen). Dit wordt aangetoond met gele lijnen.

Risico matig
Er is een matige kans aanwezig op een bepaald weertype of verschijnselen (grote hagel, zware windstoten, wateroverlast of hoosverschijnselen). Dit wordt aangetoond met oranje lijnen.

Risico hoog
Er is een hoge kans aanwezig op een bepaald weertype of verschijnselen (grote hagel, zware windstoten, wateroverlast of hoosverschijnselen). Dit wordt aangetoond met rode lijnen. De kans op extreem weer is minimaal.

Risico extreem
Er is een extreme kans aanwezig op een bepaald weertype of verschijnselen (grote hagel, zware windstoten, wateroverlast of hoosverschijnselen). Dit wordt aangetoond met paarse lijnen. De kans op extreem weer is aanwezig.

Dit geldt ook voor de winterprognoses, alleen is de criteria en de risico anders ingesteld op winterse taferelen.

Om welke weersverschijnselen het gaan, wordt vaak beschreven in de prognose. De 2 mappen en prognose maken samen 1 complete verwachting.

____________________________________________________________________________________________________________________

De alarmseinen

De alarmseinen geven aan hoe gevaarlijk de situatie kan worden. Deze worden aangegeven in drie kleuren:

-          Groen (niks aan de hand)

-          Oranje (risico is aanwezig)

-         Rood (verhoogde risico is aanwezig)

De rode gaat pas in wanneer een bepaalde criteria meer dan 50% behaald in de criteriamap. De oranje gaat in wanneer er een risico op gevaarlijk weer aanwezig is.

disclaimer

 Uitleg waarschuwingen

 Adverteren

Aantal bezoekers nu